Historia

Norra Mellby - mötesplats med tusenåriga anor

Norra Mellby är en gammal pilgrimsort och mötesplats sedan mycket lång tid. Världsunika fynd av ryttarutrustningar i guld och silver från 400-talet bevisar att bygden också hade utbyte med både Rom och Konstantinopel under romersk järnålder. Föremålen är de mest betydande från Norden och helt centrala för förståelsen av andra kulturers inverkan på nordiska samhällen. Norra Mellby kyrkby var under medeltiden en centralpunkt för pilgrimer på vandring från Norden till Spanien. Pilgrimsmusslan var beviset på en fullbordad pilgrimsresa och är sedan tidig medeltid ortens symbol.

När dagens prästgård byggdes år 1929 på platsen för tidigare prästgårdar, hittades vid grävning för källare rester av stora medeltida stenhus, som antas vara lämningar från ortens tid som knutpunkt för pilgrimer. Under mitten av 1800 talet var kompositören Otto Lindblad bosatt i Norra Mellby. Lindblad grundade 1831 Sveriges kanske äldsta och mest kända manskör, Lunds Studentsångförening och skrev Kungssången till Oscar I trontillträde. Ett stort musikpris instiftades i hans namn år 2018. Norra Mellby Prästgård ritades av arkitekt Arnold SalomonSörensen och är uppförd i 1920-talets klassicistiska stil med sexdelad planlösning. Tjugotalsklassicismen kallas också "Swedish Grace”.

Läs mer om prästgården här
Mer om Norra Mellbys medeltida historia kan ses på denna film